متن آهنگ

عشق یعنی یک نفر باشه توی دلت

عشق یعنی باشمو کم کنم از مشکلت

عشق یعنی باشمو کم کنم از مشکلت

شبا با پرسه هاش با یادش سر کنی

وقتی تنها میشی عکساشو بغل کنی

وقتی تنها میشی عکساشو بغل کنی

آروم آروم با چشات داری دل میبری و نمیدونی قلبم میگیره

نباشی هیچکی نمیتونه جای تورو بگیره

نباشی هیچکی نمیتونه جای تورو بگیره

عشق یعنی من نتونم گریه هاتو دووم بیارم بهم بریزم

فقط خود تو بهم بگی عزیزم عزیزم

فقط خود تو بهم بگی عزیزم عزیزم

عشق یعنی یک نفر باشه توی دلت

عشق یعنی باشمو کم کنم از مشکلت

عشق یعنی باشمو کم کنم از مشکلت
آروم آروم با چشات داری دل میبری و نمیدونی قلبم میگیره

نباشی هیچکی نمیتونه جای تورو بگیره

نباشی هیچکی نمیتونه جای تورو بگیره