پیشنهادی
دانلود آهنگ جدید ممسلوک به نام قلب زرد

دانلود آهنگ جدید ممسلوک به نام قلب زرد

افزودن به پلی لیست

دانلود آهنگ جدید ممسلوک به نام قلب زرد

Mamasllook - Ghalbe Zard

آ
اکثر ادما . مبارزه رو ترجیح میدن به عشق
اما ما هسیم بینه اقلیت اره اقلیت

روشنه شعمایه خونه زیره دندونام یه گله رز
هنو واسمه یه زنه قوی بدونه یکم عنصره سست
بم داده شادی رو نوید عشقو دیدم ا چند ضلعیش
داره استایله گنگه خول تو آغوشش منو بلعید
اختلاف سن هف سال آخ واس من مهم نی سن سال
داده عشقو بدونه توقع زیره پتو باهم شیم ارضا
از این پسر ساخت یه مرد اهروم انگیزه با هدف
انکا اتیشم عینه شمع عقدمو پس داد با شهوت
کولوهم شبا ستاره بارون لبه بالکن عشقو دود
اصا نداریم بحث و جدال با شاته الکل موزیک و مود
قول دادیم نکنیم ازدواج آخره راه باشیم معشوق
نساییدیم نه عقدو امضا شیم شطرنجی اما مشهور
امروزه سومین سالگرد بزا بپاشه قلبه زرد
همه نیگام به گوده سینت میره فکرم به آخره شب
عقربه رو ساعته عشق همین شه باعثه سکس
شایدم شه حامله خیر آره حامله خیر

میشه باهم کنیم بازی مار پله
ولو روتخت جامون تویه دله
نیش بزنی میام بالا هف پله
این نیشا درد نی همه خیره
اصا ما رابطمون همه ا رویه میله هه

آدما دارن چشمو نظر ذهناشون پره ترس
اصا ندارن میله کمک میدن پرورشه جنگ
به مون میکن ذوجه خفن ما حامی زده جنگ
میشه باهم کنیم خطر هی بپاشیم قلبه زرد قلبه زرد۲

جلو اینه وایساده بود خودشو میکرد زیباتر
هی میخندید ا حرصم انکاری شدم عاشق تر
میزدیم قدم تویه شهر رویه چمنا میشدیم پهن
هی میتکوند شاخه برگارو تا بپاشه به رومون برف
به دنیام زد رنگه ابی جسمی ک بود منحرف
ا درونم رفت قابه اهنی دیکه نیسم پر تنش
منی که بودم پسره منزوی کودکه توم گریه زاری
هی بودم معتاده رابطه تا اومدتو منوکرد خالی
نمیکنه خودشو اصا چس نمیکنه بم اصا نوت
میزنه رویه عشقو مهر الکی نمیده فقد قول
یه مدتی رویه ایس هی خسته ا رقص و دانس
همه دنباله عشق و حال ولی فقد من هی تو لاک
رویه مواد خلسه کامل هی رو مخم بیسه باکس
نشد واسم حتی مانع هر چند داش سن و سال
همه جسممو ا تو برزخ کشید بیرون داد تراش
دیکه روحمم نمیکنه پر خاش اره پر خاش

لبه بالکن جفتمون بایه گیتار
دمه لبمون هی فیفتی سیگار
هی از شلوغی میشدیم بیزار
همو ا تنمون میکردیم سیراب
کوکه سازمون اصا نمیریم بیراه آ

بار
23 مارس 2022
00:00 / 00:00
نظرات
بستن