پیشنهادی
دانلود آهنگ جدید لقمان حسین زاده به نام لاکوجان

دانلود آهنگ جدید لقمان حسین زاده به نام لاکوجان

افزودن به پلی لیست

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای لقمان حسین زاده به نام لاکوجان

Loghman Hossein Zadeh - Lako Jan

ترانه لاکوجان
اوی لاکوی، بوشو تی مار بوگو که مو تر دوس دانم
بوشو تی پئر بوگو تی خاطر خیلی خانم

اوی لاکوی، تا تر نگا کونم می دیل لرزه بخدا
تر داشتن کرجان به دونیا ارزه بخدا

حالی نارم لاکوجان مو بیقرارم
دیلخوشیم این تو ببی دار وندارم

اوی لاکوی، دونی تی عاشقمو تی وسی مو خواب ندرم؟
به خیال تو همش گریه کنم تاب ندرم

اوی لاکوی، چشم براه تو هیسم بایی می ورجه رد ببی
چه بونه اخم نکونی می امرا کر تو بد نبی

تی روی وگردنی تا تر نگا کونم
تو چر جواب ندی تا تر صدا کونم؟

آرزو درم تر جشن عروسی بگیرم
تر بازار ببورم رخت عروسی هگیرم
تو ببی عروس مو داماد تی دست بگیرم
تو اگه می یار ببی مو سروسامان گیرم
تر مو قول دهم که از تو مو دس ونیرم
تا ابد می ور تو بیسی و تی ورجه بمیرم

ناز نکون می دیل نشکن لاکوجان
تر دوس درم آی کرجان از دیلو جان

بی بشیم بازار بهینم تر لباس و گوشوار
د بگو بله ند مر آنقد آزار

بار
28 فوریه 2019
00:00 / 00:00
نظرات
بستن